Үндсэн товъёог

Unit: Тооны шинж чанарууд

Test your understanding of Тооны шинж чанарууд with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч(ХБЕХ) болон хамгийн их ерөнхий хуваагч(ХИЕХ)-г олж сурцгаая.