Үндсэн товъёог

Тооны шинж чанарууд

Тооны шинж чанарууд-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч(ХБЕХ) болон хамгийн их ерөнхий хуваагч(ХИЕХ)-г олж сурцгаая.