If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог
Цаг: 0:00Нийт үргэлжлэх хугацаа:1:15

Хувьсагчтай илэрхийллийн утгыг олцгооё: температур

Video transcript

Фаренгейтын томъёогоор Цельсийн 25 градусыг Фаренгейтын темпратурын хэмээр илэрхийл. F нь 9/5* С+ 32 бөгөөд тиймээс бидэнд хувиргах зүйл нь Цельсийн 25С байна. Тиймээс бид үүнийг "С"-н оронд тавьж болох бөгөөд ингээд Фарангейтийн хэмийг олж болох нь ээ. Тиймээс одоо үүнийг хийцгээе. Одоо бид F= 9/5 *25+32 С-н оронд 25-г тавьж бодно. Одоо 9-г 25 удаа үржүүлэхийн өмнө үүнийг бид хялбарчилж болно. 9/5* 25/1 гэж бичих нь ижил утгыг агуулна. Тиймээс бидэнд байгаа тооноос харахад бутархайн хуваарийг бид 5-д хувааж болно. Хэрвээ бид 25-г 5-д хуваавал 5 гарна. Хэрвээ 5-г 5-д хуваавал 1 гарна. Тиймээс энэ нь 9*5+32 болж хувирна. Одоо тэгэхээр 9*5=45 болж Гүйцээж бодвол 45+32 = 77 буюу Фарангейтийн 77 градус болж хувирна.