If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Нэг хувьсагчтай илэрхийллийг үнэлэх

Хувьсагчтай илэрхийлэлд орлуулах гэж нэрлэгдэх арга хэрэглэн хэрхэн үнэлэх талаар сурцгаая. Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript

Орон нутгийн эмнэлэг хандивын мөнгө цуглуулжээ. Хандив оролцогчдын үнэ дараах байдлаар өгөгджээ. T нь нэг хүний худалдан авсан тасалбарын тоо .5t + 3 эсвэл 5 * t + 3 байдлаар өгөгджээ. t=1 T=8 T=10 байх үеийн үнийг ол t = 1 байх үеийн нөхцлийг бодоцгооё. t -н оронд 1-г орлуулж бичвэл 5*1+3 үйлдлийн дарааллаар бодвол, бид нэмэх тэмдгийн өмнүүр хаалт тавина: Ингээд 5 + 3 = 8. болно. Одоо бүгдээрээ t = 8 байх үеийг бодож үзье. (5 * 8) + 3 = 40 + 3 = 43 Одоо сүүлийн хувилбар болох t = 10 байх үеийг бодож үзэцгээе. Одоо t -н оронд 10-ыг орлуулж үзвэл ( 5 * 10) + 3 = 50 + 3 = 53 За ингээд бид тоогоо бодоцгоолоо.