Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Хоёр хувьсагчтай илэрхийллийн утгыг үнэлэх

1 хувьсагчтай байх үед бид хамтдаа дасгалууд ажилласан. Тэгвэл хоёр хувьсагчийн хувьд яагаад хийж болохгүй гэж? Created by Сал Хан.

Video transcript