Тэгшитгэл ба тэнцэтгэл бишийн оршил

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Тэгшитгэл ба тэнцэтгэл бишийн оршил-н талаарх таны ойлголтыг дараах 20 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Хувьсагч агуулсан тэгшитгэл ба тэнцэтгэлбишийн талаар сурцгаая. Эдгээр хичээлүүд нь тэгшитгэл бодох болох тэнцэтгэл бишийн шийдийг ойлгоход гол анхаарал хандуулсан.