If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Давтамжийн хүснэгт байгуулах нь

Бодлого

Эройн Электроникийн талархлын баяр орой ажилласан ажилтан бүрийн унтсан цагийг тоог дараах утгууд харуулна.

Өгөгдлийг ашиглан давтамжийн хүснэгт байгуул.
Унтсан цагАжилчдын тоо
6
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 6 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/4
 • an exact decimal, like 0.75
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
7
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 6 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/4
 • an exact decimal, like 0.75
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
8
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 6 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/4
 • an exact decimal, like 0.75
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi