Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Unit 8: Өгөгдөл ба статистик

Энэ нэгжийн тухай

Статистикт бид их хэмжээний өгөгдлүүдийг цуглуулж, зохион байгуулж, анализ хийх замаар ертөнцийг танин мэдэх оролдлого хийдэг. Жишээ нь чи найзууд дотроо ТВ-ын ямар хөтөлбөр хамгийн их сонирхол татаж байгааг судлаж болно. Гэхдээ цөөн тооны түүвэр авбал бүх 6-р ангийн сурагчдын үзэх дуртай нэвтрүүлгийг мэдэхэд түвэгтэй болно. Үүнийг мэдэхийн тулд нийт улс даяар, бүх орчин нөхцлийг хамарсан төлөөллийг сонгон авах ёстой. Ингэсний дараа өгөгдлүүдэд статистикийн хувьд анализ хийж ингэснээр хамгийн сонирхож үздэг нэвтрүүлгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй дүр зураг гаргаж болно. За одоо баганан диаграм, пиктограм, шугаман диаграм, цэгэн график, хайрцаг ба сахалны диаграм зэргээр статистикийг гүн рүү орцгооё.