Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Аравтын бутархай ба энгийн бутархайтай хоёр алхамт тэнцэтгэл

Бодлого

p-н хувьд тэгшитгэлийг бод.
5(p+35)=4
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • a proper fraction, like 1/2 or 6/10
  • an improper fraction, like 10/7 or 14/8