If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Аравтын бутархай ба энгийн бутархайтай хоёр алхамт тэнцэтгэл

Бодлого

p-н хувьд тэгшитгэлийг бод.
minus, 5, left parenthesis, p, plus, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, right parenthesis, equals, minus, 4
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • a proper fraction, like 1, slash, 2 or 6, slash, 10
  • an improper fraction, like 10, slash, 7 or 14, slash, 8
Хүнд бодлого таарсан уу?
Хүнд бодлого таарсан уу?