Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Тоон тэгшитгэл & тоон шулуун

Бодлого

Доорх диаграмаар дүрслэгдэх илэрхийллийг нэмэх эсвэл хасах илэрхийллээр (өөрөө сонгон) бич.