If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Сөрөг энгийн бутархайнуудыг нэмж, хасах

Бодлого

Хамгийн энгийн хэлбэрт хялбарчил.
minus, start fraction, 9, divided by, 6, end fraction, plus, left parenthesis, minus, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, right parenthesis, equals
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3, slash, 5
  • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7, slash, 4
Хүнд бодлого таарсан уу?
Хүнд бодлого таарсан уу?