If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Unit: Сөрөг тоонууд: Нийлбэр ба ялгавар

Test your understanding of Сөрөг тоонууд: Нийлбэр ба ялгавар with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Сөрөг тоонуудыг нэмэх ба хасах, тоон шулуун дээрх хоёр тооны хоорондох зайг олоход абсолют утга хэрхэн хэрэглэгдэх талаар судалцгаая.