Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Рационал тоон өгүүлбэртэй бодлого: хувьцаа

Энэ өгүүлбэртэй бодлогод пропорц болон энгийн бутархайн талаарх мэдлэгээ ашиглан хувьцаа эзэмшигчийн ашгийг олоорой. Created by Сал Хан.

Video transcript