If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Рационал тоон өгүүлбэртэй бодлого: хувьцаа

Энэ өгүүлбэртэй бодлогод пропорц болон энгийн бутархайн талаарх мэдлэгээ ашиглан хувьцаа эзэмшигчийн ашгийг олоорой. Created by Сал Хан.

Video transcript