If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Рационал тоон өгүүлбэртэй бодлого: мөс

Өгүүлбэртэй бодлого бодсоноор аливаа ухагдахууныг бодит амьдралд ашиглах шаардлагатай болдог. Энэ жишээнд хөлдсөн усны эзэлхүүнийг олоод хариуг энгийн бутархай хэлбэрээр илэрхийл. Created by Сал Хан.

Video transcript