Үндсэн товъёог

Аравтын, энгийн бутархай болон процент

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Аравтын, энгийн бутархай болон процент with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Эдгээр хичээлүүдэд бид тоон системийн талаар танилцуулна. Бид энгийн бутархайг аравтын бутархай руу шилжүүлж, төрөл бүрийн хэлбэрээр өгсөн тоонууд дээр үйлдлүүд хийж, тооны төрлийг таних зэрэг үйлдэл хийнэ. Бид процент (хямдрал, татвар, төлбөр тооцох г.м.) оролцсон олон сонирхолтой өгүүлбэртэй бодлого бодно.