If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Unit: Хуваагч, хуваагдагч ба зүй тогтол

Test your understanding of Хуваагч, хуваагдагч ба зүй тогтол with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

3х2х5=30 гэдгийг бид мэднэ. Иймээс 2, 3, 5 нь 30-ийн хуваагч болно. 30 нь 3, 2, 5-д хуваагдагч юм. Хэрэв тоо зөвхөн өөрөө ба 1 гэсэн хуваагчтай бол тэр тоог "анхны" тоо гэж нэрлэдэг. Энэ хэсэгт байгаа хичээлүүдээр энэ талаар дэлгэрэнгүй, гүнзгий тайлбарлах учир санаа зовохгүй байж болно. Бид бас математикийн зарим нэг зүй тогтлыг нээх болно.