Үндсэн товъёог

Аравтын бутархай

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Аравтын бутархай with these 13 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Аравтын бутархай гэж юу вэ, энгийн бутархайтай хэрхэн холбогдох талаар суралцаарай. Мөн аравтын бутархайг тоон шулуун дээр тэмдэглэн олж, аравтын бутархайг энгийн бутархай руу шилжүүлж, бутархайнуудыг харьцуулаарай.