Үндсэн товъёог

Нэгжийн орон ба бутархай

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Нэгжийн орон ба бутархай-н талаарх таны ойлголтыг дараах 14 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Аравтын бутархай тоонуудыг ойлгохын тулд тооны оронгийн талаар ойлгох шаардлагатай болно. Энэ хичээл хэтийн зорилго бол тооны оронгийн утгыг араваар үржүүлэх үйлдэлтэй холбох юм.