Үндсэн товъёог

Хэмжилт ба Өгөгдөл

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Хэмжилт ба Өгөгдөл-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Хэрэв чи энэ тухай бодож байгаа бол бид бараг бүх зүйлийг хэмждэг: цаг хугацаа, зай, хэмжээ, жин, эзлэхүүн гэх мэт. Бүх юмс хэмжигдэж болно. Гол асуудал нь хэмжилтийн ямар нэгж хэрэглэсэн бэ, энэ нэгжийг хэрхэн бий болгосон бэ, энэ нэгжийг хэрхэн бусадтай харьцуулсан бэ, энэ нэгжийн хэрхэн хөрвүүлдэг вэ зэрэг юм. Үүнийг бид энэ байгаа хичээлүүдийн төгсгөлд авч үзнэ.