If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Unit: Тэгшитгэлийн систем

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Тэгшитгэлийн систем with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Нэгээс олон тэгшитгэлийг зэрэг бодохыг "тэгшитгэлийн систем" гэнэ. Эдгээр хичээлүүдэд тэгшитгэлийн системийг хэрхэн бодохыг заана.