Үндсэн товъёог

Нэг хувьсагчтай тэгшитгэл бодох

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Нэг хувьсагчтай тэгшитгэл бодох-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

4x + 5 = 6x -7 гэх мэт олон алхамтай, илүү нарийн төвөгтэй тэгшитгэлүүдийг хэрхэн бодох талаар авч үзнэ.