If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Сөрөг энгийн бутархай суурьтай зэрэг

Бодлого

Бод:.
left parenthesis, minus, start fraction, 2, divided by, 5, end fraction, right parenthesis, squared, equals
  • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
  • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3, slash, 5
  • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7, slash, 4
Хүнд бодлого таарсан уу?
Хүнд бодлого таарсан уу?