Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Сөрөг зэргийн талаарх төсөөлөл

Яагаад $a^{-b} = 1/{a^b}$ ( мөн $a^0 =1$) байдаг талаар төсөөлье. Created by Сал Хан.

Video transcript