Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Аравын зэргүүдийн үржвэр ба ноогдвор

Бодлого

Күйн илэрхийллийг алхам алхмаар тооцоолов.
(3104)0,002=(3104)(2103)Step 1=(32)(104103)Step 2=6101Step 3
Түүний алдааг олоорой.
Нэг хариулт сонго: