If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Аравын зэргүүдийн үржвэр ба ноогдвор

Бодлого

Күйн илэрхийллийг алхам алхмаар тооцоолов.
(3104)0,002=(3104)(2103)Step 1=(32)(104103)Step 2=6101Step 3\qquad\begin{aligned} &(3 \cdot 10^4) \cdot 0{,}002 \\\\ \\ =&(3 \cdot 10^4) \cdot (2\cdot10^{-3})&\green{\text{Step } 1}\\\\ \\ =&(3\cdot2)\cdot(10^4\cdot10^{-3})&\blue{\text{Step } 2}\\\\ \\ =&6 \cdot10^1&\purple{\text{Step } 3} \\\\ \end{aligned}
Түүний алдааг олоорой.
Нэг хариулт сонго:
Хүнд бодлого таарсан уу?
Хүнд бодлого таарсан уу?