Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Тоонуудын ангилал: рациональ ба иррациональ тоо

Өгөгдсөн олон тооноос аль нь рационал, аль нь иррационал тоо болохыг яаж олох вэ. Created by Сал Хан.

Video transcript