If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог
Цаг: 0:00Нийт үргэлжлэх хугацаа:5:55

Рационал болон Иррациоал тооны тухай

Video transcript

. Рационал тооны талаар багахан ярилцъя. . Рационал тоог хоёр бүхэл тооны харьцаа хэлбэрээр илэрхийлж болдог тоо гэж ойлговол илүү оновчтой юм. Жишээ нь бүхэл тоо бүхэн рационал тоо юм. 1 бол 1:1, эсвэл -2:-2 эсвэл 10000:10000. 1-ийг өөр өөрөөр илэрхийлж байгаа эдгээр харьцаанууд нь бүгд хоёр бүхэл тооны харьцаа юм. Мэдээж 1-ийг хоёр ижил тооны харьцаа хэлбэртэй хязгааргүй олон удаа илэрхийлж болно. -7 -г -7/1, 7/-1 эсвэл -14/2 гэх мэт илэрхийлж болно. Ингэж, ингэж, ингэж болж байна. тэгэхээр -7 нь рационал тоо. Хоёр бүхэл тооны харьцаа хэлбэрээр илэрхийлэгдэж байна. Гэхдээ ийм бүхэл биш тоог яах вэ? Жишээ нь: бүгдээрээ 3.75ыг мэдэхгүй байгаа гэж бодъё. Үүнийг хэрхэн хоёр бүхэл тооны харьцаа хэлбэртэй бичих вэ? Тэгэхээр 3.75ыг 375/100 гэж бичиж болно, энэ нь мөн 750/200тай адил. Эсвэл 3.75ийг 3 бүхэл 3/4 гэж бичвэл 4-н 3-ын 12, түүн дээр нэмэх нь 3 гэвэл 15 болох учраас 15/4-тай ижил. Энэ нь 15/4 тэй ижил. Үүнийг бас -30/-8 гэж бичиж болно. Би зүгээр л хүртвэр хуваарийг -2-оор үржүүлсэн. Гэхдээ энэ тодорхой байна, рационал гэдэг нь тодорхой байна. Би та нарт хоёр бүхэл тооны харьцаагаар илэрхийлэгдсэн олон жишээ өгье. Одоо үет аравтын бутархайг харъя. Магадгүй хамгийн түгээмэл үет аравтын бутархайг авч үзье. 0.333 гэж төгсгөлгүй үргэлжилсэн байвал үүнийг 3-ийн дээр нь зураастай тэмдэглэдэг. энэ бол 0.3 үетэй бутархай Хэрэв бид дараа ямар нэг үет бутархайтай таарвал хоёр бүхэл тооны харьцаа хэлбэртэй бичиж болно, энэ нь 1/3 болох нь тодорхой байна. Магадгүй 0.6 үет бутархай байвал энэ нь 2/3 юм. Ийм маш олон олон жишээ байгаа. Мөн бид ямар ч цифр давтагдаагүй бутархайтай таарч болно. хэрэв маш урт үетэй, үе нь хэдэн сая оронтой байсан ч энэ нь үргэлж хоёр тооны харьцаа болж чадна. Энд энд бас энд дахин дахин маш их тоог агуулсан байна. Бүх бүхэл тоог багтаасан байна. Үегүй, төгсгөлөг бүх аравтын бутархай багтсан байна. мөн үет бутархай орсон байна. Юу үлдэв? Рационал биш ямар нэг тоо байдаг болов уу? Эдгээрээс өөр тохиолдол oлох нь хэцүү гэж бодож байж магадгүй юм. Математикийн алдартай тогтмол тоонуудын зарим нь рационал тоо биш юм. Эдгээр тоонуудыг бид иррационал тоо гэнэ. Энд би хамгийн өргөн хэрэглэгддэг хэдэн жишээг жагсаан бичсэн байгаа. пи тоо нь тойргийн уртыг диаметрт нь харьцуулсан иррационал тоо юм. Энэ төгсгөлгүй үргэлжилнэ. Төгсгөлгүй үргэлжлэх бөгөөд үегүй байна. e тоо нь бас төгсгөлгүй бөгөөд үегүй бутархай юм. e тооны оронг харахад илэрхий байна. 2-ын квадрат язгуур бол иррационал тоо. фи алтан харьцааны тогтмол нь мөн иррационал тоо. Тэгэхээр эргэн тойрноос урган гарч ирэх маш олон тоонуудаас нилээд нь иррационал тоо юм. одоо та нараас эдгээр тоонууд иррационал тоо юу? гэж асуувал магадгүй тийм гэх байх. Эдгээр нь зүгээр л онцгой төрлийн тоо юм. Рационал тоо зөндөө байгаа ч зарим онцгой тохиолдлуудыг энд түүж бичлээ. . . Гэхдээ ховор биш. Үнэндээ иррационал тоо нь үргэлж хоёр рационал тооны хооронд оршино. Энэ бас энэ тийм байна. Эдгээр нь үнэндээ төгсгөлгүй тоо юм. гэхдээ эдгээрээс ядаж нэгийг харвал иррационал тоо нь рационал тооноос цөөхөн гэж хэлж чадахгүй гэсэн санаа өгнө дараагийн хичээлд бид хэрэв та нар надад рационал тоо 1 рационал тоо 2 гэсэн хоёр рационал тоо өгвөл тэдгээрийн хооронд хамгийн багадаа 1 иррационал тоо олдоно гэдгийг батлах болно. Иррационал тоо хачин санагдаж баигаа байх Өөрөөр 2-ын квадрат язгуурыг авъя, гэвч 2 нь бүтэн квадрат биш учир Иррационал тоо гэж бууна. рационал болон иррационал тооны нийлбэр ямар тоо байхыг бид дараа үзнэ. Бид өөрсдөө ч үүнийг баталж болно. Рационал ба иррационал тооны нийлбэр иррационал тоо байна. Рационал болон иррационал тоонуудын үржвэр нь иррационал тоо байна. Эдгээрээс гадна мааш олон иррационал тоо байгаа.