If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Квадрат язгуурыг ойролцоолох

Бодлого

Тооны машин ашиглалгүй, дараах тэнцэтгэл бишийг хангах хоёр бүхэл тоог олж хоосон зайг нөх.
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 6 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/4
 • an exact decimal, like 0.75
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi
<97<
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 6 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3/5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7/4
 • холимог тоо, жишээ нь 1 3/4
 • an exact decimal, like 0.75
 • a multiple of pi, like 12 pi or 2/3 pi