If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Квадрат язгуурыг ойролцоолох

Бодлого

Тооны машин ашиглалгүй, дараах тэнцэтгэл бишийг хангах хоёр бүхэл тоог олж хоосон зайг нөх.
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 6 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3, slash, 5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7, slash, 4
 • холимог тоо, жишээ нь 1, space, 3, slash, 4
 • an exact decimal, like 0, point, 75
 • a multiple of pi, like 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
is less than, square root of, 97, end square root, is less than
 • Хариулт дараах хэлбэртэй байх ёстой
 • бүхэл тоо 6 гм
 • үл хураагдах зөв бутархайн жишээ 3, slash, 5
 • үл хураагдах засагдах бутархайн жишээ 7, slash, 4
 • холимог тоо, жишээ нь 1, space, 3, slash, 4
 • an exact decimal, like 0, point, 75
 • a multiple of pi, like 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Хүнд бодлого таарсан уу?
Хүнд бодлого таарсан уу?