Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Дүрсийг тал ба өнцгийн төрлөөр нь ангилах

Саль дүрсүүдийг тал ба өнцгөөр нь ангилж байна.   Created by Сал Хан.

Video transcript