Үндсэн товъёог
Суръя
Дүрсийн цуглуулгаДүрс танихPolygons review
Суръя
Дөрвөн өнцөгтийн удиртгалДүрс дэхь тэгш өнцгүүд (албан бус тодорхойлолт)Дөрвөн өнцөгтийг танихДөрвөн өнцөгтийн чанаруудДөрвөн өнцөгтийн төрлүүдДөрвөн өнцөгтийг ангилахГеометрийн дүрс цаасан шувууQuadrilaterals review
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Classifying triangles Гурвалжныг өнцгөөр нь ангилахWorked example: Classifying triangles Types of triangles review
Суръя
Дүрсийг тал ба өнцгийн төрлөөр нь ангилахClassifying shapes by lines and angles
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Гурвалжны өнцгүүдийн нийлбэр 180° байдагийн баталгааTriangle exterior angle exampleWorked example: Triangle angles (intersecting lines)Worked example: Triangle angles (diagram) Гурвалжны өнцөгийн бодлогоГурвалжны өнцөг асуудал 2Triangle angles review
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Counting faces and edges of 3D shapesRecognizing common 3D shapes
Дүрсүүд-н талаарх таны ойлголтыг дараах 13 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Classify shapes and solve problems using what we know of the properties of shapes.