Үндсэн товъёог

Пифагорын теором

Суръя
Intro to the Pythagorean theoremПифагорын теоремын жишээPythagorean theorem intro problemsUse Pythagorean theorem to find area of an isosceles triangle
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Use Pythagorean theorem to find area of an isosceles triangleПифагорын теорем өгүүлбэртэй бодлого: хивсПифагорын теорем өгүүлбэртэй бодлого: Загасны завьОгторгуйд Пифагорын теорем
Суръя
Finding distance with Pythagorean theoremзайны томьёозайны томьёоDistance formula review
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Пифагорын теоремын Гарфиелдийн баталгааПифагорын теоремын Баскарагийн баталгааПифагорын теоремыг төсөө ашиглаж батлахПифагорын теоремын өөр нэг баталгаа
Пифагорын теором-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Пифагорын теорем нь тэгш өнцөгт гурвалжны талуудын хоорондын хамаарлыг харуулдаг. Эрт үеийн хүмүүс ч энэ хамаарлыг мэддэг байсан. Энэ сэдэвт бид Пифагорын теоремыг хэрхэн хэрэглэдэг талаар үзэж баталгааг бас хийх болно.