Үндсэн товъёог

Эзлэхүүн ба гадаргуугийн талбай

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Эзлэхүүн ба гадаргуугийн талбай-н талаарх таны ойлголтыг дараах 13 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Эзлэхүүн ба гадаргуугийн талбай нь 3 хэмжээст биетийг хэмжихэд туслана. Бид гурвалжин призмийн эзлэхүүн ба гадаргуугийн талбайгаас эхэлнэ. Дараа нь конус, бөмбөлөг зэрэг ярвигтай дүрсүүдийн хувьд бодно.