Үндсэн товъёог

Координатын хавтгай

Суръя
Introduction to the coordinate planeКоординатын хавтгай: Цэгийг зурахКоординатын хавтгайд график байгуулахCoordinate plane word problems practice (quadrant 1)Graph points review (positive numbers only)
Суръя
Координатын хавтгай дээрх цэгүүд жишээЦэг(эрэмбэлэгдсэн хос)-ийг тэмдэглэхТэмдэглэгдээгүй цэгийг олноКоординатын хавтгай дээрх цэгүүдКоординатын хавтгайн өгүүлбэртэй бодлого жишээCoordinate plane parts reviewGraphing coordinates review
Суръя
Координатын хавтгайн мөчЦэг ба коорднатын хавтгайн мөчийн жишээ
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Координатынг хавтгай дээрх цэгийг буулгах
Суръя
Мэдэгдэхгүй байгаа оройн координатуудКоординатын хавтгай дээрх параллелограмын талбайКоординат ашиглан тэгш өнцөгтийн хэмжээсүүдийг олохExample of shapes on a coordinate planeТэгш өнцөгтийн координатуудPlotting corners of a rectangleКоординатын хавтгай дээрх дөрвөн өнцөгтийн бодлогууд
Суръя
Дөрвөн өнцөгтийг координатын хавтгай дээр зурах жишээ
Test your understanding of Координатын хавтгай with these 9 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Ямар нэгэн юм хаана байрлаж байгааг дүрслэх гэж координат ашигладаг. Геометрт тухайн цэг бидний "координатын хавтгай" гэж нэрлэгдэх торны хаана байрлаж байгааг тодорхойлдог.