Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Талбайн томьёог олохын тулд нэгж квадратуудыг тоолно

Талуудын уртыг үржүүлэх нь яагаад талбайг олж болдгийг батлахад нэгж квадратыг ашиглах. Created by Сал Хан.

Video transcript