Үндсэн товъёог

Unit: Талбай ба периметр

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Test your understanding of Талбай ба периметр with these 16 questions.

Энэ нэгжийн тухай

Талбай, периметр нь 2 хэмжээст дүрсийн хэмжээсийг олоход тусална.