Үндсэн товъёог

Талбай ба периметр

Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Талбай ба периметр-н талаарх таны ойлголтыг дараах 16 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Талбай, периметр нь 2 хэмжээст дүрсийн хэмжээсийг олоход тусална.