Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Өнцөг-н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

In this topic, we will learn what an angle is and how to label, measure and construct them. We will also explore special types of angles.