Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Засагдах бутархайг холимог бутархайгаар бичих

Саль 7/4-г холимог бутархайгаа бичнэ. Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript