Үндсэн товъёог

Энгийн бутархай

Суръя
Бутархай хичээлийн оршилДүрсийн ижил хэсгүүдэд хуваахНэг бутархайг таних өгүүлбэртэй бодлогуудНэгээс олон ижил хэсгүүд1-с их энгийн бутархайг таних ньХуваарь, хүртвэрийг таних нь
Суръя
Тоон шулуун дээрх бутархай тооТоон шулуун дээрх бутархайнууд
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Ижил бутархайн тухайАдил бутархайнуудыг дүрслэхИжил бутархайнуудын загварИжил бутархайнуудын талаар дэлгэрэнгүйVisualizing equivalent fractions reviewEquivalent fractions review
Суръя
> ба < тэмдэгтэй энгийн бутархайнуудыг харьцуулахИжил хуваарьтай, хүртвэртэй энгийн бутархайнуудыг жишихБутархай тоог харьцуулах ньБутархайнуудыг харьцуулах 2 (ялгаатай хуваарьтай)Энгийн бутархайг жишиж эрэмбэлэхOrdering fractions
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Ерөнхий хуваарийг олохCommon denominators: 1/4 and 5/6 Common denominators: 3/5 and 7/2 Common denominators review
Дадлага ажил
Суръя
Энгийн дүрслэж бутархайг задлахХолимог тоог задлахDecomposing fractions review
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Ижил хуваарьтай бутархайнуудыг нэмэхИжил хуваарьтай бутархайнуудыг ялгаварыг олохИжил хуваарьтай холимог бутархайнуудыг нэмэхИжил хуваарьтай холимог бутархайнуудын ялгаварыг олох
Суръя
Холимог бутархайг зөв биш бутархай хэлбэрээр бичихЗасагдах бутархайг холимог бутархайгаар бичихMixed numbers and improper fractions reviewЗөв биш бутархай болон холимог тоонуудыг жиших
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Энгийн бутархайг дүрсжүүлж нэмэх:5/6+1/4Энгийн бутархайг дүрслэл ашиглан хасах: 3/4-5/8Ялгаатай хуваарьтай энгийн бутархайг нэмэх үйлдэлЯлгаатай хуваарьтай энгийн бутархайн хасах үйлдэл
Суръя
Холимог тоонуудыг нэмэх: 19 3/18+ 18 2/3Холимог бутархайг хасах: 7 6/9 - 3 2/5холимог тоонуудыг бүлэглэн нэмэхЗасагдах бутархайнуудыг хасах (ялгаатай хуваарьтай)
Суръя
Энгийн бутархайн өгүүлбэртэй бодлого: Төгөлдөр хуурЭнгийн бутархайн өгүүлбэртэй бодлого: ГүрвэлЭнгийн бутархайг нэмэх бодлого: БудагЭнгийн бутархайг хасах өгүүлбэртэй бодлого: Улаанлооль
Суръя
Энгийн бутархай ба бүхэл тоог дүрсэлж үржүүлэхEquivalent fraction and whole number multiplication problems
Суръя
Үржвэр нь энгийн бутархайгаар багасгахтай ижил болох нь
Суръя
2 энгийн бутархайг үржих сэдвийн эхлэл2 энгийн бутархайг үржүүлэх: энгийн бутархайн загвар2 энгийн бутархайг үржүүлэх: тоон шулууны аргаХоёр энгийн бутархайг үржүүлэх: 5/6х2/3Multiplying fractions review
Суръя
Холимог тоог үржүүлэх нь
Суръя
Энгийн бутархайг үржүүлэх өгүүлбэртэй бодлого: Аяган тортЭнгийн бутархайг үржүүлэх өгүүлбэртэй бодлого: Угаалгын газарЭнгийн бутархайг үржүүлэх өгүүлбэртэй бодлого: Унадаг дугуй
Суръя
Энгийн бутархайн хуваах үйлдлийг ойлгохХуваах замаар энгийн бутархай үүсгэх
Суръя
Dividing a unit fraction by a whole numberDividing a whole number by a unit fraction
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суръя
Бутархай тоог хуваах талаарх ойлголтБутархайг хуваах: 2/5 ÷ 7/3Бутархайг хуваах: 3/5 ÷ 1/2Dividing fractions review
Суръя
Бүхэл тоо болон энгийн бутархайг хуваах: Богино ханцуйтай цамц
Test your understanding of Энгийн бутархай with these 15 questions.

Энэ нэгжийн тухай

In this topic, we will explore fractions conceptually and add, subtract, multiply, and divide fractions.