Үндсэн товъёог
Их мөн бага гэдэг ойлголтуудыыг сөрөг тоонуудын хувьд өргөтгөцгөөе!