Үндсэн товъёог
Сөрөг тоо гэж юу болох, тэдгээрийг тоон шулуун дээр хэрхэн дүрслэх талаар суралцацгаая.
Хаягууд