Үндсэн товъёог

Үржүүлэх ба хуваах үйлдэл

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Үржүүлэх ба хуваах үйлдэл -н талаарх таны ойлголтыг дараах 17 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

In this topic, we will multiply and divide whole numbers. The topic starts with 1-digit multiplication and division and goes through multi-digit problems. We will cover regrouping, remainders, and word problems.