Үндсэн товъёог

Нэмэх ба хасах үйлдэл

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Нэмэх ба хасах үйлдэл -н талаарх таны ойлголтыг дараах 9 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

In this topic, we will add and subtract whole numbers. The topic starts with 1+1=2 and goes through adding and subtracting within 1000. We will cover regrouping, borrowing, and word problems.