Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Аравтын бутархайг энгийн бутархайгаар хувирган бичих: 0.8

0.8-г энгийн бутархайд шилжүүлэх нь. Created by Сал Хан.

Video transcript