Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Аравтын бутархайг жиших: 156.378 ба 156.348

Саль 2 бутархайг жишихдээ тооны оронгийн утга ашиглана. Created by Сал Хан.

Video transcript