Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Аравтын бутархайг жиших: 9.97 ба 9.798

9.97 ба 9.798-г жишихдээ Саль тооны оронгийн утга ашиглана. Created by Сал Хан.

Video transcript