If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Аравтын бутархайг нэмэх ба хасахтай холбоотой өгүүлбэртэй бодлого

Нэг өгүүлбэртэй бодлогод аравтын бутархайг нэмэх, хасах үйлдлийг хоёуланг нь хийе. Created by Сал Хан and Monterey Institute for Technology and Education.

Video transcript