If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог
Цаг: 0:00Нийт үргэлжлэх хугацаа:1:15

Video transcript

5-ын 3 зэргийн утгыг ол. Үүнийг дахин бичье. Бидэнд 5-ын 3 зэрэг байна. Энэ нь 5-ыг үржих нь 3 гэсэн үг биш болохыг санах нь чухал. Энэ бол 5-ыг өөрөөр нь 3 удаа үржүүлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр 5-ыг үржүүлэх нь 5 үржүүлэх нь 5-тай тэнцүү. 5-ыг үржүүлэх нь 3. Зүгээр л ялгааг нь ойлгохын тулд Энэ талаар давтъя. 5-ыг үржүүлэх нь 3. Энд биччихье. 5-ыг үржүүлэх нь 3 нь 5 дээр нэмэх нь 5 нэмэх нь 5-тай тэнцүү. Тэгэхээр 3-аар үржүүлэх үед уг тоог өөрийг нь 3 удаа нэмнэ. Харин 3 зэргийг олохдоо уг тоогоо өөрийг нь 3 удаа үржүүлнэ. Тэгэхээр 5-ыг үржүүлэх нь 3 нь 15 болохыг сая харсан. Харин 5-ын 3 зэрэг нь 5-ыг өөрийг нь 3 удаа үржүүлнэ, 5-ыг үржих нь 5 нь 25-тай тэнцүү, 25-ыг үржих нь 5 нь тэгэхээр 125-тай тэнцүү. Ингээд л боллоо!