Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Unit 1: Суурь

900 possible mastery points

Энэ нэгжийн тухай

Энэ сэдэв нь алгебр арай биш юм гэхдээ алгебрын сэдэвт хэрэгтэй бэлтгэл сэдвүүдийг судална. Эдгээр сэдвүүд нь цаашид амьдралд бас нилээн чухал байх болно.

Level up on the above skills and collect up to 160 Mastery points

Суръя

  • No videos or articles available in this lesson

Дадлага ажил

Level up on the above skills and collect up to 160 Mastery points
Level up on the above skills and collect up to 320 Mastery points
Танд санал болгох дараагийнх:

Нэгж тест

Level up on all the skills in this unit and collect up to 900 Mastery points!