Үндсэн товъёог
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Суурь-н талаарх таны ойлголтыг дараах 28 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Энэ сэдэв нь алгебр арай биш юм гэхдээ алгебрын сэдэвт хэрэгтэй бэлтгэл сэдвүүдийг судална. Эдгээр сэдвүүд нь цаашид амьдралд бас нилээн чухал байх болно.