If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Хэрэв та вэб шүүлтүүртэй газар байгаа бол домэйн нэрийг *.kastatic.org and *.kasandbox.org блоклосон эсэхийг нягтална уу.

Үндсэн товъёог

Нэг алхамт хасах тэгшитгэл

a + 5 = 54  хэлбэрийн тэгшитгэл бодоход суралцацгаая. Created by Сал Хан.

Video transcript

а-г олоод хариугаа шалга. Бидэнд а+5=54 гэсэн тоо байна Одоо энэ тооноос харахад бидэнд зарим тоо бас зарим "а" хувьсагч хэмжигдэхүүн байна. хэрвээ би "а" дээр 5-г нэмбэл 54 болно гэдгийг харж байна. үүнийг шууд толгойдоо бодох боломжтой ч гэхдээ үүнийг бүгдээрээ илүү системтэйгээр хийж үзэцгээе. учир нь дараагийн удаад илүү хүнд бодлогыг бодоход энэ нь илүү тустай байх болно. тиймээс ерөнхийдөө, үүнтэй адил тэнцэтгэл бодохдоо бидэнд хувьсах хэмжигдэхүүн хэрэг болно. бидэнд "а" хувьсах хэмжигдэхүүн хэрэг болох бөгөөд энэ нь ихэвчлэн тэнцэтгэлийн нэг талд байдаг байна. бид үүнийг тусгаарладаг. харин одоо " а" аль хэдийн зүүн гар талд байна. Тиймээс зүүн гар талд байгаа бүх зүйлийг харъя. Одоо зүүн гар талд байгаа өөр нэг зүйл бол энэ +5 юм. Одоо харин "+5"-ыг чөлөөлөх хамгийн арга бол 5-г хасах. Тиймээс 5-г хасцгаая. гэхдээ а+5=54 гэдгийг санах хэрэгтэй. хэрвээ бид тэнцүү байдлыг нь барихыг хүсвэл энэ тэнцэтгэлийн зүүн талд хийсэн зүйлийг энэ тэнцэтгэлийн баруун гар талд нь ч бас хийх хэрэгтэй. Тиймээс бид баруун гар талд байгаа 54-өөс ч бас 5-г хасах хэрэгтэй. Тиймээс, бид + 5, -5 болж Тэгэхээр энэ нь +0 болохнээ. учир нь 5-г нэмээд 5-г хассан. тэгэхээр тэд устна гэсэн үг. тиймээс а+0 нь зөвхөн "а" л болно. Харин дараагаар нь , 54-өөс 5-г хасахаар 49 болно.54-5=49 Ингээд л болоо. Бид "а"-г оллоо. "а" нь 49 тэй тэнцэж байна. а=49 Одоо бид үүнийг шалгаж болно. Үүнийг шалгахдаа зөвхөн эхний жинхэнэ тэнцэтгэл дээр а-н оронд 49-г орлуулж болно. Тиймээс а+5=54 гэж бичихийн оронд ,49 дээр нэмэх 5 нь 54тэй тэнцүү байна уу гэж шалгаж үзье. Бид зөвхөн үүнийг эхний тэнцэтгэлийн оронд л орлуулж байна. 49+/ дараагийн тоог өмнөхтэй ижлээр ногоон өнгөөр тэмдэглэцгээе/. 49+5 нь 54 тэй тэнцүү. бид үүнийг шалгахаар оролцож байна. 49+5 бол 54. энэ үнэхээр 54 гарч байна. Тэгэхээр бид шалгаад дуусчихлаа.