Үндсэн товъёог

Graphing lines and slope

Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Энэ хичээлүүдийг хэр эзэмшсэнийг тогтоох:
Graphing lines and slope-н талаарх таны ойлголтыг дараах 13 асуултаар шалгая.

Энэ нэгжийн тухай

Use the power of algebra to understand and interpret points and lines (something we typically do in geometry). This will include slope and the equation of a line.