Хэрэв та энэ мэссэжийг харж байгаа бол, вэбсайтын хэвийн ажиллагаанд доголдол гарсан байна.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Үндсэн товъёог

Зэрэгт тоонуудыг үржүүлэх & хуваах (бүхэл тоон зэрэг)

Бодлого

Хялбарчил.
Илэрхийллийг an хэлбэрээр бич.
a13a6=